Tidak Sah Transaksi - Rusia Peguam Online Perundingan

Sila lihat laman web kami untuk lebih lanjut

Di sini kami akan menunjukkan bagaimana CABAM boleh digunakan untuk mengidentifikasi apa-apa yang tidak sah transaksi Ini dilakukan karena jika kewangan dan kawalan operasi tidak bekerja dengan baik, ia boleh membawa kerugian kewangan

Contoh ini akan menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan.

Mari kita mengatakan dia adalah dibayar pada hari tertentu setiap bulan dan dibayar dengan betul selama bulan, tetapi kemudian meletakkan di akhir orang-orang bulan. Jika dia terus dibayar dalam bulan-bulan berikutnya, CABAM akan mengambil ini dan mengenal pasti ini seperti sebuah anomali sebagai dia harus tidak telah menerima bayaran ini.